ĐIỀU HÒA

Điều hòa Sumikura APS/APO-092/TITAN-A 9000BTU 1 chiều thường Gas R410

4,800,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-092/TITAN-A 9000BTU 1 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 24 tháng - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-120/TITAN-A 12000BTU 1 chiều thường Gas R410

6,200,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-120/TITAN-A 12000BTU 1 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-180/TITAN-A 18000BTU 1 chiều thường Gas R410

9,750,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-180/TITAN-A 18000BTU 1 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-240/TITAN-A 24000BTU 1 chiều thường Gas R410

12,100,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-240/TITAN-A 24000BTU 1 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H092/TITAN-A 9000BTU 2 chiều thường Gas R410

5,350,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092/TITAN-A 9000BTU 2 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H120/TITAN-A 12000BTU 2 chiều thường Gas R410

7,000,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120/TITAN-A 12000BTU 2 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H180/TITAN-A 18000BTU 2 chiều thường Gas R410

10,800,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H180/TITAN-A 18000BTU 2 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H240/TITAN-A 24000BTU 2 chiều thường Gas R410

13,050,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240/TITAN-A 24000BTU 2 chiều thường Gas R410 - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-092DC 9000BTU 1 chiều inverter

6,500,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-092DC 9000BTU 1 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-120DC 12000BTU 1 chiều inverter

8,100,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-120DC 12000BTU 1 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-180DC 18000BTU 1 chiều inverter

13,100,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-180DC 18000BTU 1 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-240DC 24000BTU 1 chiều inverter

16,150,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-240DC 24000BTU 1 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H092DC 9000BTU 2 chiều inverter

7,200,000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092DC 9000BTU 2 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H120DC 12000BTU 2 chiều inverter

8,700,000 đ
12,000,000 đ
-38 %
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120DC 12000BTU 2 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H180DC 18000BTU 2 chiều inverter

15,150,000 đ
18,100,000 đ
-19 %
Điều hòa Sumikura APS/APO-H180DC 18000BTU 2 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura APS/APO-H240DC 24000BTU 2 chiều inverter

17,800,000 đ
28,500,000 đ
-60 %
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240DC 24000BTU 2 chiều inverter - Xuất xứ: Chính hãng Malaysia - Bảo hành: 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura SK Plus 9.000BTU 1 chiều APS/APO-092

4,450,000 đ
5,100,000 đ
-15 %
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura SK Plus 12.000BTU 1 chiều APS/APO-120

6,100,000 đ
6,900,000 đ
-13 %
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura SK Plus 18.000BTU 1 chiều APS/APO-180

9,600,000 đ
9,800,000 đ
-2 %
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Sumikura SK Plus 24.000BTU 1 chiều APS/APO-240

13,300,000 đ
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Hãng sản xuất


Công suất


Khoảng giá


Loại máy


Tiện ích


Hotline: 0912750879
Hỗ trợ trực tuyến