ĐIỀU HÒA

Điều hòa Casper SC-09TL22 9.000BTU 1 chiều

5,350,000 đ
Điều hòa Casper SC-09TL22 9.000BTU 1 chiều  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

Điều hòa Casper SC-12TL22 12.000BTU 1 chiều

6,350,000 đ
Điều hòa Casper SC-12TL22 12.000BTU 1 chiều  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

Điều hòa Casper SC-18TL22 18.000BTU 1 chiều

9,750,000 đ
Điều hòa Casper SC-18TL22 18.000BTU 1 chiều  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Casper SC-24TL22 24.000BTU 1 chiều

13,500,000 đ
Điều hòa Casper SC-24TL22 24.000BTU 1 chiều  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

Điều hòa Casper EC-09TL22 1 chiều 9.000BTU

5,200,000 đ
5,500,000 đ
-6 %
Điều hòa Casper EC-09TL22 1 chiều 9.000BTU - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Casper EC-12TL22 1 chiều 12.000BTU

6,200,000 đ
7,300,000 đ
-18 %
Điều hòa Casper EC-12TL22 1 chiều 12.000BTU  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà ...

Điều hòa Casper EC-18TL22 1 chiều 18.000BTU

9,700,000 đ
Điều hòa Casper EC-18TL22 1 chiều 9.000BTU   - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà ...

Điều hòa Casper 24.000BTU 1 chiều EC-24TL11

13,350,000 đ
14,500,000 đ
-9 %
Điều hòa Casper 24.000BTU 1 chiều EC-24TL11 - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Điều hòa Casper IC-09TL22 1 chiều 9000BTU INVERTER

6,800,000 đ
7,400,000 đ
-9 %
Điều hòa Casper IC-09TL22 1 chiều 9000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận Chuyển Miễn Phí Nội Thành Hà Nội  

Điều hòa Casper IC-12TL22 1 chiều 12000BTU INVERTER

8,000,000 đ
8,600,000 đ
-8 %
Điều hòa Casper IC-12TL22 1 chiều 12000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận Chuyển Miễn Phí Nội Thành Hà Nội  

Điều hòa Casper IC-18TL22 1 chiều 18000BTU INVERTER

13,450,000 đ
14,500,000 đ
-8 %
Điều hòa Casper IC-18TL22 1 chiều 18000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận Chuyển Miễn Phí Nội Thành Hà Nội  

Điều hòa Casper IC-24TL22 1 chiều 24000BTU INVERTER

16,050,000 đ
18,200,000 đ
-13 %
Điều hòa Casper IC-24TL22 1 chiều 24000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận Chuyển Miễn Phí Nội Thành Hà Nội  

Điều hòa Casper EH-09TL22 2 chiều 9.000BTU

5,750,000 đ
5,500,000 đ
4 %
Điều hòa Casper EH-09TL22 2 chiều 9.000BTU - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà ...

Điều hòa Casper EH-12TL22 2 chiều 12.000BTU

7,200,000 đ
7,500,000 đ
-4 %
Điều hòa Casper EH-12TL22 2 chiều 12.000BTU  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà ...

Điều hòa Casper EH-18TL22 18.000BTU 2 chiều

11,200,000 đ
Điều hòa Casper EH-18TL22 18.000BTU 2 chiều  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà ...

Điều hòa Casper EH-24TL22 24.000BTU 2 chiều

14,200,000 đ
5,500,000 đ
61 %
Điều hòa Casper EH-24TL22 24.000BTU 2 chiều  - Không INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà ...

Điều hòa Casper IH-09TL22 2 chiều 9000BTU INVERTER

7,150,000 đ
8,200,000 đ
-15 %
Điều hòa Casper IH-09TL22  2 chiều 9000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận Chuyển Miễn Phí Nội Thành Hà Nội  

Điều hòa Casper IH-12TL22 2 chiều 12000BTU INVERTER

9,250,000 đ
10,500,000 đ
-14 %
Điều hòa Casper IH-12TL22 2 chiều 12000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận Chuyển Miễn Phí Nội Thành Hà Nội

Điều hòa Casper IH-18TL22 2 chiều 18.000BTU INVERTER

14,200,000 đ
Điều hòa Casper IH-18TL22 2 chiều 18.000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

Điều hòa Casper IH-24TL22 2 chiều 24.000BTU INVERTER

17,300,000 đ
Điều hòa Casper IH-24TL22 2 chiều 24.000BTU INVERTER - Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan - Bảo hành: 3 năm, máy nén 5 năm, 1 đổi 1 trong 2 năm - Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

Hãng sản xuất


Công suất


Khoảng giá


Loại máy


Tiện ích


Hotline: 0912750879
Hỗ trợ trực tuyến